خانه / دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

توسعه فردی

توسعه فردی

 • مدیریت تحول فردی
 • هدف گذاری و تحقق خواسته‌ ها
 • فن بیان و مهارت های ارتباطی
 • کارگاه علمی تخصصی قانون جذب
 • خلاقیت ذهنی کودکان
 • خودسازی و فن بیان نوجوانان

توسعه سازمانی

توسعه سازمانی

 • مهندسی ارتباط
 • اصول و فنون مذاکره
 • زبان بدن
 • شخصیت شناسی ( تحلیل رفتار ذهنی )
 • هنر جذابیت ( آداب و رفتار حرفه ای)
 • فن بیان و مهارت های ارتباطی تخصصی
 • مهندسی ساختار سازمانی
 • مهندسی ساختار محیطی و چیدمان
 • مدیریت هوشمند
 • روانشناسی فروش
 • پکیج آموزشی مدیران فروش
 • پکیج آموزشی بازاریابان
 • پکیج آموزشی پرسنل اداری

آزمون و سنجش شغلی

آزمون و سنجش شغلی

 • سنجش شخصیت شغلی
 • نگرش سنجی شغلی
 • آزمون مدیران ارشد
به اشتراک بگذارید